Social Network
 
 
Contact Info

 Mobie 086-8873068 | Call Daily : Mon-Fri 9:00-17:30

วิธีการชำระเงิน


ชื่อบัญชี คุณสุทิน กัลยา

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
    170-2-51873-7

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอล์ท่าพระ
    765-2-52480-4

 

หลังจากทราบยอดชำระเงินแล้ว ทำการชำระเงิน และแจ้งการโอนเงินมาที่ TAB > แจ้งชำระเงิน ในหน้าสมาชิก

- การแจ้งชำระเงิน จะแจ้งเมื่อลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- ทางร้านจะรับการแจ้งชำระเงินผ่านทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น และจะไม่รับการแจ้งผ่าน Facebook,SMS หรือ อื่นๆ

- จะต้องทำการแจ้งชำระเงินทุกครั้งที่มีการชำระเงินเข้ามา

 

ทำการเช็คสถานะต่างๆ ดังนี้

1. การแจ้งชำระเงิน ได้ที่ TAB "รายการสั่งซื้อ"

2. สถานะสินค้า ได้ที่ TAB "รายการสั่งซื้อ"

3. หมายเลขพัสดุ (Tracking No.) ได้ที่ TAB "รายการสั่งซื้อ"

 

- ทางร้านจะทำการตรวจสอบยอดชำระเงินก่อนทำการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

- สินค้าจะจัดส่งออกภายใน 1 - 3 วัน นับจากวันที่แจ้งโอน หากเป็นการชำระเงินช่วง เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางร้านจะเริ่มจัดส่งให้ภายในวันถัดไปค่ะ


CLICK TO TOP